Tietosuojaseloste (GDPR)

 

Kasvu.io Growth Venture Oy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n sekä viimeisimmän voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. Suosittelemme asiakkaitamme tarkistamaan säännöllisesti tietosuojaselosteen mahdollisten päivitysten varalta.

Alkuperäinen GDPR tietosuojaselosteen laatimispäivämäärä: 18.5.2018

GDPR tietosuojaseloste päivitetty: 18.5.2018

 

1.   Rekisterin nimi

Kasvu.io Growth Venture –asiakasrekisteri

 

2.   Rekisterin pitäjä

 • Kasvu.io Growth Venture Oy
 • Y-tunnus: 2855484-9
 • Osoite: Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä
 • info (at) kasvu.io

 

 

3.   Yhteyshenkilö

 

 • Rekisterin ylläpitäjänä toimii Markus Mäntynen
 • Puhelin: +358 40 507 0522

 

 

 

4.   Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään kasvu-, rahoitus- ja konsultointipalveluiden tarjoamiseksi uusille asiakkaille, sekä olemassaolevien asiakkuuksien ylläpitoon.  Toimintamme pohjautuu lailliseen ja vastuulliseen liiketoimintaan, joten noudatamme EU:n GDPR lainsäädäntöä henkilötietojen tallentamisesta:

 • Tallentamamme tiedot ovat lainmukaisia, kohtuullisia ja läpinäkyviä käsittelyn osalta.
 • Asiakkaalla on oikeus pyytää omat tietonsa nähtäväksi ja vaatia virheellisten tietojen korjaamista.
 • Asiakkaan pyynnöstä häntä koskevat tiedot voidaan poistaa rekisteristä, mikäli lainsäädännöllisiä esteitä tähän ei ole.
 • Tiedolla on käyttötarkoitussidonnaisuus –tiedot, joita henkilöistä keräämme, ovat vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja.
 • Tallennamme vain tarpeellisen minimitiedon asiakassuhteesta. Esimerkiksi sähköpostilistaamme varten asiakasrekisteriin kerätään ainoastaan sähköpostiosoite.

 

5.   Asiakasrekisterin tietosisältö

 

Noudatamme minimitiedon periaatetta tietosisällön tallentamisessa. Tästä syystä tallennamme asiakassuhteeseen liittyen minimitiedot, eriteltynä:

5.2.       Sähköpostilistat: tallennamme asiakasrekisteriin ainoastaan sähköpostiosoitteen. Sähköpostiosoitteesta saattaa selvitä asiakkaan etu- ja sukunimet, riippuen sähköpostiosoitteen luontitavasta.

 

5.3.       Verkkosivun kautta tulevat yhteydenotot: Tallennamme asiakkaasta sähköpostiosoitteen, etunimen, sukunimen, puhelinnumeron, IP-osoitetiedon tai muu tunnisteen, sekä evästeiden kautta kerättävän tiedon. Huomioithan, että sivumme alareunaan on upotettu Linkedin, Facebook, Twitter linkit, joten sivustomme saattaa kerätä vähäisissä määrin kolmansien osapuolien dataa em. lähteistä.

 

5.4.       Pidemmällä olevat asiakassuhteet vaativat enemmän tietoja hyvän ja onnistuneen asiakassuhteen ylläpitämiseksi. Keräämiämme tietoja ovat:

 

 • Etu- ja sukunimi
 • Titteli
 • Yrityksen nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto
 • Markkinointilupa tai kielto
 • IP-osoitetieto tai muu tunniste
 • Evästäiden kautta kerättävät tiedot
 • Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot

 

5.   Tietolähteet

 • Hubspot CRM, CRM palvelun web-lomake, Google Analytics, Squarespace
 • Uusasiakashankinnassa voimme käyttää ulkoisia lähteitä, kuten Fonecta, Google tai eri lehdistä poimittuja nimiä, joita voimme kontaktoida  liiketoimintamielessä

 

6.   Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa yhteistyökumppaneillemme, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain harkituissa ja yksittäisissä käyttötarkoituksissa, jotka ovat omiaan edistämään asiakkaamme liiketoimintaa, tukien rekisterin toiminta-ajatusta.

7.   Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvatoimialan yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.